Tag

#A Notti ri Natali

Home » A Notti ri Natali

1 post
Bookmark?Remove?

Il Presepe in Sicilia, un’arte antica e preziosa

 - 

A Notti ri Natali – Quannu Diu vinni a lu munnu – fu la notti la cciù scura – c’a cuntalla mi cunfunnu – comu dici la scrittura.  Spusa mia nun dubitari – ca l’amici e li parienti, nun nni puonu abbannunari lu rizziettu n’han’a dari. Diu è natu ‘nta ‘na ‘rutta... More »